Gerine promoveert op 28 april... Dat moet gevierd worden! Ben jij er bij?
Gerine's PhD defence will be on april 28th... party time! Will you be there?
start
 
Ik hoop dat je aanwezig kunt zijn bij de promotie, het eten en het feest. Je bent ook van harte welkom als je niet bij alle onderdelen aanwezig kunt zijn. Wil je het ook aangeven als je helemaal niet kunt komen?

I hope you can attend the defence, the dinner and the party. You are also more than welcome if you cannot join all events. Can you also indicate it if you cannot make it to any event?

 
Wat is je naam?
What's your name?

 
Ben je bij de verdediging aanwezig?
Will you be attending the defence?

De verdediging vindt plaats om 16.30 uur in de aula van de Radboud universiteit.
The defence will be at 4:30 pm at the aula of the Radboud university.

Adress: Comeniuslaan 2, Nijmegen.

 
Eet je gezellig een  hapje mee?
Will you join us for dinner?

Je bent van harte welkom bij het buffet, dat zal worden geserveerd rond 18:30.
You are more than welcome to join us for the buffet, that will be served around 6:30 pm.

Adress: Hotel Atlanta, Grote Markt 40, Nijmegen

 
Kom je naar het feest?
Will you join the party?

Je bent ook van harte welkom bij het feest, dat na het buffet zal beginnen. Het feest zal tot ongeveer 1 uur duren, maar uiteraard mag je ook voor 1 of 2 drankjes blijven!
You are also kindly invited for the party, which will start after the buffet. The party will end around 1 am, but of course you are also welcome to stay for just one or two drinks!

Adress: Hotel Atlanta, Grote markt 40, Nijmegen

 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van de paranimfen.
Do you have any questions? Contact one of the paranymphs.

Eeske van Roekel: eeskevanroekel@gmail.com

Evelien Kostermans: evelien_kostermans@hotmail.comThanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform